สมาคมนานาชาติเมืองคาวาซาก

หน้าแรก (ภาษาญี่ปุ่น) / กลับไปที่หน้าแรก

ติดต่อเรา


การให้คำปรึกษาฟรีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

การบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเป็นภาษาญี่ปุ่นแก่ชาวต่างชาติดังหัวข้อต่อไปนี้

หมายเหตุ : การบริการให้คำปรึกษานี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หากท่านไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นกรุณานำบุคคลที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นมาด๊วย
ถ้าท่านต้องการล่ามโปรดติดต่อล่วงหน้า(มีค่าใช้จ่าย)
ติดต่อเรา

สถานที่ : สมาคมนานาชาติคาวาซากิ

แผนที่ทางเข้าศูนย์นานาชาติ

วันและเวลา : วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 14:00น. ถึง 16:00น

วันและเวลา

วันที่21 มกราคมปี2024
14:00น. – 16:00น
วันที่18 กุมภาพันธ์ปี2024
14:00น. – 16:00น
วันที่17 มีนาคมปี2024
14:00น. – 16:00น
วันที่21 เมษายนปี2024
14:00น. – 16:00น
วันที่19 พฤษภาคมปี2024
14:00น. – 16:00น
วันที่16 มิถุนายนปี2024
14:00น. – 16:00น
วันที่21 กรกฎาคมปี2024
14:00น. – 16:00น
วันที่18 สิงหาคมปี2024
14:00น. – 16:00น
วันที่15 กันยายนปี2024
14:00น. – 16:00น
วันที่20 ตุลาคมปี2024
14:00น. – 16:00น
วันที่17 พฤศจิกายนปี2024
10:00น. – 16:30น
วันที่15 ธันวาคมปี2024
14:00น. – 16:00น

ติดต่อเรา

ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซากิ
โทรศัพท์ : 044-435-7000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายวาตานาเบะ (โทรศัพท์ : 044-750-0764)


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 272210