Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


Paunawa

Sa ika-11 araw ng Marso 2019, (Lunes)

magkakaroon ng Inspeksyon ang buong tanggapan, dahil dito pansamantalang matitigil at hindi magagamit ang Fureai Net ng sentro maging ang mga tanggapan ng Kawasaki International Association.

Paggamit sa Pasilidad: Sarado
Opisina ng Tanggapan: Sarado
Aktibidad sa Asosasyon: Sarado
Fureai Net: Sarado
Restawran: Sarado
Otel: Bukas at pangkaraniwang magagamit ng lahat

Paunawa ukol sa inspeksyon ng institusyon

Ika-25 ng Marso 2019 (Lunes)

Hindi magagamit ang mga pasilidad sa loob ng Kawasaki International Center sa mga araw ng Inspeksyon. Gayunpaman, ang opisina ng tanggapan ay bukas para maglingkod sa lahat ng araw at magagamit din ang Fureai Net.

Paggamit sa Pasilidad: Sarado
Opisina ng Tanggapan: Bukas sa oras ng 9:00 ng umaga hanggang 18:00 ng hapon
Aktibidad sa Asosasyon: Bukas at pangkaraniwang magagamit ng lahat
Fureai Net: Bukas sa oras ng 9:00 ng umaga hanggang 18:00 ng hapon
Restawran: Sarado
Otel: Bukas at pangkaraniwang magagamit ng lahat

Pinuno ng Kawasaki International CenterCopyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 125695