Ang Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki
Home / Tagalog top

Pagpapahayag sa wikang banyaga (Radyo)

AFN (810 KHz):

Inter FM (76.1 MHz):

Kawasaki FM (79.1 MHz):Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved.