[May diskwento sa pamasahe sa bus sa mga batang elementarya sa bakasyon ng Summer]

Kapag nagsummer bakasyon na,may serbisyo na binababaan ang pamasahe ng mga bata sa mga bus sa syudad.

Kawasaki Shiei Bus:
Agosto 1 – 16 (¥ 50) (late night bus, ¥100)
Tokyu Bus:
Hulyo 18 – Agosto 31 (¥50)
Rinko Bus:
Hulyo 20 – Agosto 31 ¥1,000. Magagamit ng paulit-ulit sa panahon ng summer vacation lang.(ang ¥1,000 na free pass ay mabibili hanggang Agosto 10 lamang).