การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ coronavirus สายพันธ์ใหม่

โดยปกติทางศูนย์นานาชาติจะมีการอัปเดตข้อมูลของบล็อกนี้เป็นจำนวนสองครั้งต่อเดือน
แต่ในเดือนนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ coronavirus สายพันธ์ใหม่ซึ่งแพร่ไปทั่วโลกในปัจจุบัน