Medical Mission at Libreng Konsultasyon sa Visa para sa mga Dayuhan

Sa Ika -1 ng Marso (linggo) ay may Libreng Konsultasyon at General Health check-up para sa mga Dayuhan (may interpreter ).
Mayroon sa Tagalog,Ingles,Betnames (nakaplano) na tagasalin.
Hindi kailangan ang reserbasyon,pumunta na lamang.
Kailan?  :  Marso 1,2020 pm 2:00~4:30 ( tanggapan)
Saan?  : Sueyoshi Catholic Church 1-13 Sueyoshi-cho,Naka-ku,Yokohama City
6 min.walk mula Keikyu line(train)ng Hinode cho Sta.
Alin-alin? : X-ray ,Pagsukat ng BP(blood pressure),eksamin ng ihi, pagsukat ng timbang at height at libreng konsultasyong medical.
*Mayroon ding libreng konsultasyon sa Gyoseishoshi tungkol sa visa.(pagtawag ng
Kamag-anak ,pagpapalit ng status of residence,permanent, naturalization, mga papeles sa pagpapakasal ng dayuhan etc.) ang konsultasyon ay mula 2:00~4:30 pm.
https://mickanagawa.web.fc2.com/pdf/mm/mm20200301.pdf