Tăng cường số Bàn Tư Vấn bằng tiếng ngoại quốc

Như chúng tôi đã thông báo trên blog của kỳ tháng 7, Trung Tâm Giao Lưu Quốc Tế Kawasaki sẽ có thêm 4 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Nepal) vào tổng số 7 ngôn ngữ tư vấn hiện đang có tại trung tâm (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn hoặc tiếng Triều Tiên, tiếng Tagalog, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, và tiếng Nhật dành cho người nước ngoài). Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chuẩn bị thêm số điện thoại chuyên dụng 044-455-8811. Hãy liên lạc cho chúng tôi khi bạn gặp khó khăn.
Xem thêm chi tiết trên trang web của Trung Tâm.