บริการให้คำปรึกษาเพิ่มภาษาแล้ว

จากที่ศูนย์บริการให้คำปรึกษาได้ให้บริการเป็นจำนวน7ภาษาแล้วนั้น
(ภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, สเปน, โปรตุเกส, ตากาล็อก และญี่ปุ่นแบบง่ายสำหรับชาวต่างชาติ)
แต่ตั้งแต่เดึอนกันยายนนี้เป็นต้นไปทางศูนย์ได้เพิ่มภาษาอึ่นๆอีก4ภาษา
(ภาษาเวียดนาม, ไทย, อินโดนีเซีย และเนปาล)
นอกจากนี้เรายังมีหมายเลขโทรศัพท์สายตรงถึงผู้ให้คำปรึกษา(044-455-8811)
ถ้าท่านต้องการขอคำปรึกษากรุณาโทรศัพท์มาหาเรา
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเว็บของศูนย์