Serbisyo ng mga Bus sa Bakasyon ng Tag-init

Mayroong serbisyong diskuwento sa pamasahe ang mga kumpanya ng bus para sa mga bata sa bakasyon ng tag-init (Natsu Yasumi). Halimbawa, ang Kawasaki City Bus mula ika-21 ng Hulyo hanggang ika-2 ng Setyembre ang pamasahe ng bata ay magiging 50yen(mula sa 110yen). Ang ibang kumpanya ng bus ay may parehong serbisyo rin.