Tayo ng maglaro ng Bocha(boccia)

Ang bocha/boccia ay mula sa wikang Italya na ibig sabihin ay bola. Ang Bocha(boccia) ay opisyal na laro sa Paralympic sport mula pa noong 1984. Ang mga manlalaro ay maghahagis ng bola na kulay pula o asul (tig-6 na bola bawat isa). Ang layunin ng larong ito ay ay maghagis ng bolang may kulay hanggang sa mapalapit sila sa jackball(kulay puti). Maaaring masubukan ang sport na ito dito sa Kawasaki International center sa August 18(linggo). Tignan lamang sa aming website para sa higit pang detalye.