Umpisa na ng “Coolbiz” o Preskong Kasuutan

Ang Era ay nabago na at naging Reiwa.Natapos na rin ang Golden week.Pagkatapos ng Golden-Week, Mararamdaman na ang init ng “Early-summer”. Dito sa Asosasyon ng Kawasaki, mula nitong buwan ng Mayo 1 hanggang sa Oktubre ay iaaplay ang “COOLBIZ system” no-necktai, no-blazer. Hinihiling namin ang inyong pang-unawa. na lahat ng empleyado ng International center ay susunod sa patakarang ito.