Ang “GOGATSU-BYO” Ang sakit sa buwan ng Mayo sa Japan

Sakit sa Mayo kung tawagin ito, subali’t hindi ito totoong sakit. Dito sa Japan, ang umpisa ng fiscal year/o umpisa ng school-year ay Abril(Spring season) Kaya ang GOGATSU-BYO ay mental-symptoms ng tao dahil sa mal-adjustments ng karamihan. Tulad ng pag-aadjust sa bagong kompanya o bagong eskwelahan at bagong mundo. Kaya’t natawag itong Gogatsu-byo dahil sa sama-samang depresyon at para itong sakit na madalas makita sa Mayo, lalo na’t pagkatapos ng Golden week.

Para maiwasan ang gogatsu-byo, maiging huwag gaanong maiistress. Ang pakikipag-usap sa kaibigan ay isa sa mga paraan para matanggal ang stress.