Serbisyong Interpretasyon sa mga Tanggapan ng Ward sa Kawasaki

May mga serbisyo ng interpretasyon para sa mga dayuhang residente sa mga tanggapan ng munisipyo (Ward Offices) ng Kawasaki. Ang mga volunteer interpreter ay ipapadala sa tanggapan ng ward ayon sa iyong kahilingan. Ito ay libre ngunit mayroong ilang kondisyon na gusto namin na malaman ninyo. Kaya huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin bago humiling ng volunteer interpreter. May anim na wika na maaaring gamitin Ingles, Chinese, Korean, Tagalog, Espanyol at Portugis.