Magandang Lugar para sa Sakura (cherry blossoms) sa syudad ng Kawasaki!

Ang “Sakura Hanami” sa wikang-hapon ay ang pagsasaya sa pamumukadkad ng Cherry Blossoms.
Painit na naman at panahon na naman ng pagsibol ng Sakura(Cherry)
Dito sa syudad ng Kawasaki ay may mga magagandang lugar para sa Hanami/Cherry blossoms at isa na rito ang ipapakilala namin ay ang “Yumemigasaki Zoological park”.
Ang lugar ay sa Minamikaze 1-2-1, Saiwai ward.
Paraan ng pagpunta: mula Kawasaki sta. o Motosumiyoshi ay sumakay ng Shie-Bus o Rinko bus at bumaba sa “Yumemigasaki Dobutsu-koen mae”. may 7 minuto na lalakarin mula bus stop hanggang sa Doubutsu-koen.
Ang pagpasok ay LIBRE. wala ding bayad ang panood ng animals sa Zoo.