Sa ika-3 ng Marso ay Hina Matsuri,araw ng mga batang babae

Ang Hina Matsuri ay pinagdiriwang para sa mga batang babae, para lumaking malusog at maligaya at tinatawag din itong Momo-no-Sekku.
Idinidisplay ang manikang hina at peach blossoms at inaalayan ito ng kakanin na hugis kwadrado at hugis diamond na kakanin (hina-arare at hishimochi) At mag-enjoy sa pag-inom ng rice-wine at pagkain ng Chirashi Sushi.
Sa batang lalaki naman ay pinagdiriwang tuwing ika-5 ng Mayo at tinatawag itong “Tango-no-sekku”.