[ANG TERAKOYA] para sa mga batang may kaugnayan sa dayuhan.

Dito sa SENTRO ay tumutulong kami sa mga batang Dayuhan na may alalahanin sa Wikang -Hapon at di maka catch-up o nahihirapan sa mga leksyon(subject) sa paaralan. Para sa wikang-hapon at sa aral sa paaralan tulad ng mga assignments.
Walang bayad ito, kinakailangan lamang ang paghatid-sundo tuwing Sabado ng umaga.

Para sa kaalaman, tumawag at magtanong sa Asosasyon(Kawasaki Intl. Association)