Ang nalalapit na setsubun !

Ang orihinal ng Setsubun ay pagtukoy sa pagpalit ng panahon tulad ng tagsibol,tag-araw,taglagas at taglamig.Ngunit ngayon ay gumawa ng espesyal na tawag sa unang araw ng Spring season (Rinshu) nitong taon na to ay Pebrero 3.
May kaugalian na sa araw na ito,ang pagkayod o paghagis ng beans sa paglubog ng araw upang ipagtabuyan ang masasamang haka-haka sa kapaligiran.At bukod pa dito (kamakailan) ay sinasabing "Eiho -Maki" at naging kaugalian ang pagkain din ng Eho-maki na sushi-rolls.