[ ESTASYON NG PULIS NA PWEDE NG INGLES ]

Sa Takatsu Police Station sa harap ng Mizonokuchi eki, ay mayroong pulis na nakakapagsalita ng Ingles.
Lugar: JR Nambu line, Tokyu Den-entoshi line ng Mizonokuchi station sa baba ng overpass.
Sa Nobyembre 27 (Martes) ay araw ng Pulis (koban no Hi). Dito ay ang gaganapin ang Ebentong (Anibersaryo) sa bandang mga alas tres (3 pm). Marami ring magpupuntahang mga Dayuhan kaya’t halina at ating panoorin ang ebentong ito.