Prutas sa Autumn

Sa bansang Hapon ay may ibat-ibang prutas sa autumn. Isa na dito ang “kaki”(persimmon). Maraming nutrisyon ang napapaloob dito. Nagtataglay ng maraming bitamina A at C. Pag kumain ng 1 Kaki (persimmon), ay makukuha na ang kinakailangang bitamina C sa isang araw at mayroon din itong panlaban sa trangkaso/sipon at anti-aging na epekto. Maganda rin ang epekto nito sa mga may hang-over sa arak.