Kawasaki International Association

Home / Tagalog top

Makipag-ugnay sa Amin


International Center Japanese Courses

Halina’t mag-aral ng masaya at kapaki-pakinabang na Wikang Hapon

Sa mga beginners, gagamitin ang librong gawa mismo ng mga guro ng Asosasyon (Nihonggo 160 oras 1&2) sa halagang 1230 yen bawat isa.

Paalala:
Bayaran ang nakatalagang matrikula sa umpisa ng semestre
Ang pang-matrikula ng ibinayad ay hindi na ma re-refund. Samantala, walang bayad ang membership fee

Mag-patala sa:
Asosasyong Pandaigdigan ng Kawasaki (Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki)
Tel: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
Email address: kiankawasaki@kian.or.jp
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki

Pang-umagang Kurso
(Martes at Biyernes 9:50 — 11:50)
Ⅰ Semestre Abril 18 (Martes) ~ Hulyo 7 (Biyernes) ¥11,220 (22 liksiyon)
Ⅱ Semestre Septyembre 19 (Martes) ~ Disyembre 5 (Martes) ¥11,220 (22 liksiyon)
Ⅲ Semestre Enero 16 (Martes) ~ Marso 16 (Biyernes) ¥8,670 (17 liksiyon)

May pa-alagaan ng bata (Libre: mula 1 taong gulang pataas).


Pang-gabing Kurso
(Miyerkoles 18:30 — 20:30)
Ⅰ Semestre Abril 19 ~ Hulyo 12 ¥6,120 (12 liksiyon)
Ⅱ Semestre Septyembre 6 ~ Disyembre 13 ¥7,650 (15 liksiyon)
Ⅲ Semestre Enero 10 ~ Marso 7 ¥4,590 (9 liksiyon)

Walang paalagaan ng bata.

Iskedyul ng klase sa buong taon ng 2017

1. Kursong pang-umaga

(Martes at Biyernes) 9:50 — 11:50
* May libreng pa-alagaan ng bata para sa pang-umagang kurso (1 taong gulang pataas)

Ⅰ Semestre
’17 Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto
Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. bakasyon
- - - - - 2 4 7
- - 9 12 6 9 - -
18 21 16 19 13 16 - -
25 28 23 26 20 23 - -
- - 30 - 27 30 - -
¥11,220 (22 liksiyon)

Ⅱ Semestre Ⅲ Semestre
Septyembre Oktubre Nobyembre Disyembre ’18 Enero Pebrero Marso
Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri. Tue. Fri.
- - 3 6 - - - 1 - - - 2 - 2
- - 10 13 7 10 5 - - - 6 9 6 9
- - 17 20 14 17 - - 16 19 13 16 13 16
19 22 24 27 21 24 - - 23 26 20 23 - -
26 29 31 - 28 - - - 30 - 27 - - -
¥11,220 (22 liksiyon) ¥8,670 (17 liksiyon)

2. Kursong pang-gabi

(Miyerkoles) 18:30 — 20:30

Ⅰ Semestre Ⅱ Semestre Ⅲ Semestre
’17 Abril Mayo Hun. Hul. Ago. Sep. Okt. Nob. Dis. ’18 Ene. Peb. Mar.
- - - 5 bakasyon - 4 1 - - - -
- 10 7 12 6 11 8 6 10 7 7
19 17 14 - 13 18 15 13 17 14 -
26 24 21 - 20 25 22 - 24 21 -
- 31 28 - 27 - 29 - 31 28 -
¥6,120 (12 liksiyon) ¥7,650 (15 liksiyon) ¥4,590 (9 liksiyon)


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 091994