Mga Gabay na makakatulong sa mga Dayuhan sa Paninirahan sa Japan .

Website: http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/index.html
Nakasulat sa HomePage na ito ang mga Importanteng bagay sa Pangkabuhayan sa 13 klaseng wika.

Nilalaman nito ay,tungkol sa visa, antas ng residensya,tungkol sa trabaho,sa pagpapagamot, sa buwis,pensyon,pagpapalaki ng bata(pag-aaral atpb),at pag may emerhensya o sakuna ng kalikasan.