Kapag Nagkasakit sa Pagtatapos at Pag-uumpisa ng Taon(Disyembre 29- ika-3 ng Enero).

“AMDA” Sentrong Pang- Medikal na Impormasyon. Telepono 03-5285-8088
Maaaring kumunsulta sa wikang Ingles,Thai,Korean,Intsik at Espanyol.Ituturo nila o igagabay ka nila sa angkop na ospital.
Mula Disyembre 29 - hanggang- Enero 3 ay bakasyon ang Portuges,Tagalog,at Vietnames.