WINTER GATHERING/Salo-salo sa TAGLAMIG at pakikisalamuha sa mga banyagang estudyante

Gaganaping muli ang inaabang-abangang kaganapan sa panahon ng tag-lamig ang "Winter Gathering at ang pakikisalamuha sa mga estudyanteng mula sa iba`t-ibang lahi. 
Makisalamuha sa mga Hapon, dayuhan at mga estudyanteng mula sa iba`t-ibang lahi na nakatira sa ating pook.Tara na at tayo ay magpunta!!
【Petsa】Nobyembre 11, 2017 (sabado) Part 1 ;11:00-12:00、 Part 2; 13:30-16:30
【Lugar】Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki.Part 1. bulwagan ng silid diskurso,Part 2. Hall
【Programa】Part 1Mga patalastas at pagtatanghal ng mga estudyante mula sa iba-ibang bansa
Part 2➡pagbigay parangal sa「Ang KAWASAKI sa paningin ng dayuhan」paligsahan ng larawan ➡larangan sa mundo ng musika at sayaw sa entablado
Henmen(saglitang pagbago ng maskara)-tradisyunal na kultura sa tsina, juggling
Sayaw sa Rusya at pagtatanghal ng instrumentong balalaika
Pagtatanghal gamit ang gitarang mula sa Latin(Irving Koji)
➡tikman ang pagkain at tsaa ng iba`t-ibang bansa (India,Tsina,Brazil, Pilipinas)
➡makaranas ng iba`t-ibang kultura (papercut art ng Tsina )
➡Information corner, konsultasyon sa mga Immigration lawyer, pagpapakilala ng mga proyekto ukol sa pagtulong sa pag-aaral