Pagpupulong para sa Bukas na pag-uusap(Open Furom) ng mga Dayuhang Kinatawan ng Kawasaki

Paunawa tungkol sa Open Forum. Ang open forum ay isinasagawang miting upang marinig ang opinyon at katanungan ng iba't ibang tao. Ito din ay isinasagawa upang ipaalam sa karamihan ang pagpupulong ng mga kinatawan ng mga dayuhan. Kahit sino ay pwedeng sumali. Kung kinakailangan ang mga kinatawan ay pwedeng mag-translate. ■ Araw at oras: Nobyembre 19, 2017 (Linggo) mula 2pm hanggang 5pm ■ Lugar: Kawasaki International Center

★ Ang programa ay pinaplano pa, ngunit sa ngayon ay pina-iisipan na gawin itong programa na maaaring magpalitan ng opinyon ang maraming tao ☆ Pagkatapos ng open forum, magkakaroon ng party para makihalo.

* Para sa mga nagpaplano na mag-apply bilang kinatawan ng dayuhan, halina at sumali sa open forum.

<Para sa tanong>
Kawasaki City, The Human Rights and Gender Equality Office, Citizens' and Cultural Affairs Bureau -
Panukala para sa Dayuhang Residente
TEL 044-200-2359 FAX 044-200-3914 E-mail 25gaikok@city.kawasaki.jp