Idinaos ang ika-19 pagtitipon noong Marso 5 (Linggo) sa Kizuki-an

Isang kaayo-ayong karanasan ng pagtikim ng tsaa at minatamis ang naganap.

Ang ika-13 Charity ‘Flowers Bloom’ para sa mga biktima ng Great East Japan Earthquake
AT bilang pagsuporta sa pagbangon ng Kumamoto mula sa Lindol.

Pag inom ng tsaa sa taniman ng bulaklak, at panunuod ng Rakugo (Tradisyunal na pagkukwento ng pampatawa)

●Kailan: Marso 5 (Linggo) 10:00~3:00
●Saan: Tea-ceremony house, Kizuki-an, sa Kawasaki International Center
●Rakugo (Traditional comic storytelling): Chikuwa Katsura (Rakugo Geijutsu Kyokai)
●Bayad: ¥1,000 bawat tao

Plano at binuo ng Executive Committee of the Tea-ceremony house ‘The Society for Loving Kizuki-an’ (Tel: 044-866-7729)
Suportado ng Kawasaki International Association