Mga Klase ngayong Tagsibol (spring classes)

Petsa:
Marso 28(Martes) – 30(Huwebes)
ilang tao:
15 bawat klase(bunutan pag sumobra sa limit)
Lugar:
Kawasaki International Center
Bayad:
¥3,080(kasama ang mga gamit)
Paraan ng pag-aplay:
poskard na balikan nakasulat ang
  1. Pangalan ng Kurso
  2. Pangalan ng anak may furigana
  3. edad
  4. Tirahan
  5. Telepono pwedeng matawagan sa araw (pangalan ng magulang at tirahan sa return postcard)
Lahat ng aplikasyon ay kailangang matanggap hanggang Marso 9, Huwebes.
Pangalan ng Kurso
Ingles pambata A
Taon ng mag-aaral
kasalukuyang unang grado ng Elementarya
Oras
9:50 – 10:50
maglelektyur na propesor
Bonnie McClure (Guro ng wika mula U.S.)
Pangalan ng Kurso
Ingles pambata B
Taon ng mag-aaral
Kasalukuyang pang-2, 3, 4 na grado ng Elementarya
Oras
11:00 – 12:00
maglelektyur na propesor
Bonnie McClure (Guro ng wika mula U.S.)
Pangalan ng Kurso
Koryano
Taon ng mag-aaral
edad 5taong gulang - kasalukuyang pang-5 (pwedeng samahan ng magulang ang bata)
Oras
13:00 – 14:00
maglelektyur na propesor
Lee Jeongsuk (Guro)

Karagdagan: Unang semestre ng 2017 Klase ng Nihonggo、para sa High school pataas! (umpisa sa Abril; 10 klase)

Pangalan ng Kurso
Pag umpisa sa Espanyol (12 na beses)
Araw/Oras
Biyernes 10:00 – 11:30
Guro
LITA YAMASHIRO